Skip to main content

OPCJE MASZYN BRONY TALERZOWE

TALERZE PŁYTKIE Z DYSTANSEM

Ideą tego rozwiązania jest stosowanie tego typu talerzy na polach, których specyfika może wskazywać na ewentualną możliwość zapychania się brony talerzowej. Głębokość standardowego talerza to 84 mm, a płytkiego 55 mm. Do każdego z tych talerzy dodawany jest też dystans, który zwiększa odstęp talerza od piasty o 20 mm.

OSŁONA PRZECIWKAMIENIOWA

Zapobiega blokowaniu się kamieni pomiędzy talerzem, a grządzielą na polach z bardzo dużą ilością mniejszych kamieni.

SKRĘCANE PIASTY TALERZY

Innowacyjne rozwiązanie ułatwiające użytkownikowi dostęp do łożyskowania i obniżające koszty ewentualnej wymiany zużytego łożyskowania.

HYDRAULICZNA REGULACJA GŁĘBOKOŚCI PRACY (HRGP)

Ułatwia regulację głębokości pracy, poprawia komfort pracy maszyną, ułatwia regulację. Polecana w szczególności do ciężkich, dużych maszyn.

EKRAN PEŁNY ŚRODKOWY (ES)

Zapobiega nadmiernemu przesypywaniu się ziemi z resztkami na drugi rząd talerzy roboczych.

WŁÓKA SKAN

Wyrównuje nierówności podczas uprawy przedsiewnej, wyrównuje resztki pożniwne podczas pracy na polu z dużą ilością resztek.

KOŁA PODPOROWE 10,0/80X12”

Stabilizują maszynę podczas pracy, stosowane
są do regulacji głębokości pracy maszyny.

SIŁOWNIK AMORTYZUJĄCY DYSZLA Z HYDROAKUMULATOREM

Poprawia komfort pracy maszyną, amortyzuje drgania powstające podczas pracy broną talerzową.

BŁOTNIKI

Zapobiegają nadmiernemu zabrudzeniu maszyny podczas transportu po deszczu.

KOŁA 620/40-22,5”

Polecane są na pola bardziej podmokłe, ponieważ mniej ubijają ziemię i lepiej rozkładają ciężar maszyny.

ZACZEP KULOWY K80

Polecany do dużych i ciężkich maszyn, ponieważ nie obciąża on ramion oraz TUZ ciągnika.

EKRAN AŻUROWY (EA)

Zapobiega nadmiernemu przesypywaniu się ziemi z resztkami na drugi rząd talerzy roboczych.

Copyright © MANDAM Sp. z o.o.
ul.Toruńska 14, 44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone

tel: +48 32 232 26 60
fax: +48 32 232 58 85
mandam@mandam.com.pl