Skip to main content

Informacja o uzyskanych dofinansowaniach

Mandam Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Polepszenie warunków pracy pracowników produkcyjnych MANDAM Sp. z o.o.”


Uczestnicy projektu:

Mandam Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży nowoczesnych maszyn rolniczych, która w ramach projektu otrzyma pomoc de minimis związaną z zakupami środków indywidualnej ochrony jak i sprzętu i środków trwałych zwiększających bezpieczeństwo pracy 98 etatowych pracowników produkcji: spawaczy, ślusarzy, montażystów, operatorów wózków widłowych, magazynierów, palaczy, lakierników, śrutowaczy, mistrzów, kontroli jakości, operatorów piły taśmowej

Okres realizacji projektu: marzec 2019 – luty 2020 roku

Formy wsparcia w projekcie:

  • Specjalistyczny kurs BHP dla pracowników produkcyjnych (10 edycji po 8 jl / edycję dla łącznie 98 osób)
  • Kurs Pierwsza pomoc dla pracowników produkcyjnych i bezpieczne przenoszenie ciężkich elementów (17 edycji * śr. 5-6 os. po 24 jl / edycję po 8 jl/dzień dla łącznie 98 os.)
  • Zakup sprzętu i środków niwelujących zdrowotne czynniki ryzyka w miejscu pracy


Cel projektu: Celem głównym projektu jest zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy 98 pracowników produkcji Mandam Sp. z o.o. poprzez edukację w zakresie specjalistycznego BHP i pierwszej pomocy oraz zapewnienie sprzętu i środków indywidualnej ochrony BHP służących eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy związanych z przeciążeniem układu oddechowego, słuchowego i narażeniem na zmienne warunki atmosferyczne do lutego 2020 r.

Planowane efekty:

  • 30 osób w wieku 50 lat i więcej zostanie objętych wsparciem w programie
  • 89 osób po opuszczeniu programu będzie kontynuowało zatrudnienie
  • 89 osób ukończy kurs Pierwsza pomoc dla pracowników produkcyjnych i bezpieczne przenoszenie ciężkich elementów
  • 89 osób ukończy kurs Specjalistyczne zagadnienia BHP na stanowiskach produkcyjnych
  • 448 zakupionych środków indywidualnej ochrony BHP dla pracowników produkcyjnych
  • 41 sztuk zakupionego sprzętu zwiększającego bezpieczeństwo pracy
  • 1 zakupiony środek trwały zwiększający bezpieczeństwo pracy


Wartość projektu: 473 443,75 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 402 427,18zł i wkład budżetu państwa: 14 203,32 zł, wład własny prywatny 56 813,25 zł.

Kontakt: Biuro Projektu: ul. Toruńska 14, 44-100 Gliwice
Telefon: +48 32 232 26 60, e-mail: mandam@mandam.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedz na realne potrzeby

Udział firmy MANDAM w Międzynarodowych Targach AGRITECHNICA 2011, odbywających się w Hanowerze w Niemczech w dniach 13-19 listopad 2011 – udział jako Wystawca.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe MANDAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wartość projektu: 126 010,00 zł
Wartość dofinasowania: 49 998,19 zł (46,75 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2007 – 2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląśkiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedz na realne potrzeby

Wzrost konkurencyjności PPH MANDAM Sp. z o.o. w wyniku wprowadzenia na rynek nowych produktów poprzez rozbudowę parku maszynowego i poprawę efektywności zarządzania czasem pracy.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe MANDAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wartość całkowita projektu: 507 744,00 zł
Wartość wnioskowana dofinasowania: 206 400,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2007 – 2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląśkiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

MANDAM Sp. z o.o.  realizuje projekt pt.

„Rozwój eksportu przedsiębiorstwa MANDAM Sp. z o.o. przez udział w Branżowym Programie Promocji” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Przedmiotem projektu jest realizacja założonych zadań promocyjnych, których celem jest rozwój sprzedaży eksportowej wnioskodawcy, firmy MANDAM Sp. z o.o. na rynkach Meksyku, Stanów Zjednoczonych, Japonii oraz Republiki Południowej Afryki.

Głównymi elementami strategii eksportowej jest udział w imprezach wystawienniczych: targach Agritechnica w Hanowerze w 2019. Ponadto istotne znaczenie dla planów związanych z nawiązaniem nowych i wzmocnieniem istniejących kontaktów handlowych jest udział w szeregu wyjazdowych misji gospodarczych do USA, Meksyku oraz RPA. Wnioskodawca planuje także organizację misji przyjazdowej dla kontrahentów z Japonii. Uzupełnieniem projektu jest przygotowanie materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych.

Projekt realizowany jest w ramach Branżowego Programu Promocji Maszyny i Urządzenia.

Całkowity koszt realizacji projektu: 414 500,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 248 700,00 zł

MANDAM Sp. z o.o.  realizuje projekt pt.

„Rozwój eksportu przedsiębiorstwa MANDAM Sp. z o.o. na rynkach Azerbejdżanu, Izraela, Kazachstanu, Korei Południowej,  Rosji i Serbii” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Przedmiotem projektu jest realizacja założonych zadań promocyjnych, których celem jest rozwój sprzedaży eksportowej wnioskodawcy, firmy MANDAM Sp. z o.o. na rynkach Azerbejdżanu, Izraela, Kazachstanu, Korei Południowej,  Rosji i Serbii.

Głównymi elementami strategii eksportowej jest udział w targach Agritechnica w Hanowerze w 2021, a także w gospodarczych misjach wyjazdowych w trakcie targów Internationa Agricultural Fiar 2021 Novi Sad w Serbii, KIEMSTA 2020 w Korei Południowej, KAZAGRO 2020 w Kazachstanie, YUGAGRO 2020 w Rosji, International Fair Plowdiv w Bułgarii, Caspian AGRO 20201 w Azerbejdżanie oraz Agritech Izrael 2021, co ma istotne znaczenie dla planów związanych z nawiązaniem nowych i wzmocnieniem istniejących kontaktów handlowych. Uzupełnieniem projektu jest przygotowanie materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych.

Projekt realizowany jest w ramach Branżowego Programu Promocji Maszyny i Urządzenia.

Całkowity koszt realizacji projektu: 396 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 198 000,00 zł

Copyright © MANDAM Sp. z o.o.
ul.Toruńska 14, 44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone

tel: +48 32 232 26 60
fax: +48 32 232 58 85
mandam@mandam.com.pl