Informacja o uzyskanych dofinansowaniach


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedz na realne potrzeby

Udział firmy MANDAM w Międzynarodowych Targach AGRITECHNICA 2011, odbywających się w Hanowerze w Niemczech w dniach 13-19 listopad 2011 - udział jako Wystawca.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe MANDAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wartość projektu: 126 010,00 zł
Wartość dofinasowania: 49 998,19 zł (46,75 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2007 - 2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląśkiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedz na realne potrzeby

Wzrost konkurencyjności PPH MANDAM Sp. z o.o. w wyniku wprowadzenia na rynek nowych produktów poprzez rozbudowę parku maszynowego i poprawę efektywności zarządzania czasem pracy.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe MANDAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wartość całkowita projektu: 507 744,00 zł
Wartość wnioskowana dofinasowania: 206 400,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2007 - 2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląśkiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl
MANDAM Sp. z o.o.
POLSKA 44-100 GLIWICE
UL.TORUŃSKA 14 (Dawniej UL. TORUŃSKA 2)
tel: +48 32 232 26 60
fax: +48 32 232 58 85
Facebook logo Youtube logo
See also