Polityka prywatności

1. Definicje
 • 1.1 Administrator – MANDAM Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwiach
 • 1.2 Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 • 1.3 Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 • 1.4 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • 1.5 Serwis - strona internetowa www.mandam.com.pl, prowadzona przez Administratora.
 • 1.6 Użytkownik - każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z formularzy kontaktowych opisanych w Polityce.
 • 2. Formularze kontaktowe
 • 2.1 Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 • 2.2 Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji Użytkownika oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • 2.3 Dane osobowe są przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.
 • 3. Technologia plików Cookies (lub podobna)
 • 3.1 Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).
 • 4. Bezpieczeństwo danych osobowych
 • 4.1 Administrator dokłada wszelkich starań aby dane osobowe przetwarzane były przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 • 4.2 Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 • 5. Dane kontaktowe
 • 5.1 Administrator dostępny jest pod adresem e-mail mandam@mandam.com.pl lub adresem korespondencyjnym 44-100 GLiwice, ul. Toruńska 14 lub pod numerem telefonicznym 48 32 232 26 60.
 • 6. Zmiana polityki prywatności
 • 6.1 Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 • MANDAM Sp. z o.o.
  POLSKA 44-100 GLIWICE
  UL.TORUŃSKA 14 (Dawniej UL. TORUŃSKA 2)
  tel: +48 32 232 26 60
  fax: +48 32 232 58 85
  Facebook logo Youtube logo
  Zobacz również